Hörnsjön

Den lilla Hörnsjön ligger i skogen nära toppen av Varvsberget där du har en vacker utsikt över Örnsköldsvik och omgivande bygd. Genom sitt tätortsnära läge så brukas det kommunala naturreservatet flitigt av allmänheten som strövområde och för rekreation. Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat