Place main culture@2x Fornborgen vid Ågesta

Fornborgen vid Ågesta, Borgberget cirka 300 meter söder om Stora Orlångsjö är relativt liten, murarna är låga och bitvis svåra att se. Det är möjligt att de en gång burit träpalissader eller andra avgränsande konstruktioner. Fornborgen ligger på Borgberget som är svårtillgängligt. Man har knappast vistats någon längre tid i borgen, här finns inte plats för några hus. Kanske tyder detta på att anläggningen varit en plats för ceremonier.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Hitta hit:

Fornborgen vid Ågesta, Borgberget cirka 300 meter söder om Stora Orlångsjö.

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter