Björksättrahalvöns naturreservat

Björksättrahalvöns naturreservat ligger inneslutet i Orlångens naturreservat, bara en kort promenad från stranden. Stillheten och känslan av storskog infinner sig omedelbart när man tar ett kliv in i skogens mitt, storvuxna ekar, granar och tallar sträcker sig mot skyn. En del av Huddingeleden går genom reservatet, här vandrar du fram på mindre stigar. I skogen kan du få syn på den mindre hackspetten och letar du kanske du hittar igelkottröksvamp, som liknar en liten hoprullad igelkott.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter