Place main entrance@2x Entré Ågesta Ridstallet, Orlångens naturreservat

Parkering med informationstavla och tillgänglighetsanpassad led till fågeltornet.

Tillgänglighet:
  • Place main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main parking@2x Parkeringsplats
Hitta hit:

Buss 833 till hållplats Ågesta gård. Med bil: Kör Ågestavägen/Ågesta broväg mellan Huddinge och Farsta, sväng av mot Vidjavägen och fortsätt ca 700 m. En större parkering finns ca 250 m söder om ridstallet längs med Vidjavägen.

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter