Place main birds@2x Fågelskådning Flemingsbergsviken

Vid Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning finns bra möjligheter att se flera fågelarter som sothöna, knipa, knölsvan, sångsvan, enkelbeckasin, buskskvätta, törnsångare och brunkärrhök. Här finns bänkar att rasta på och bra platser för fågelobservationer, området är flackt, lättillgängligt med goda parkeringsmöjligheter.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter