Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main birds@2x Fågelskådning Flemingsbergsviken

Vid Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning finns bra möjligheter att se flera fågelarter som sothöna, knipa, knölsvan, sångsvan, enkelbeckasin, buskskvätta, törnsångare och brunkärrhök. Här finns bänkar att rasta på och bra platser för fågelobservationer, området är flackt, lättillgängligt med goda parkeringsmöjligheter.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning
Faciliteter:
  • Place main viewpoint@2x Utsiktsplats