Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main birds@2x Spana efter sångsvan vid Lissmasjön

På östra sidan av Lissmasjön hittar man fågeltornet. Här har man utsikt över sjöns fågelliv med häckande skrattmås, sångsvan och brun kärrhök. Om vårkvällarna kan man höra det närmast spöklika ljudet av enkelbeckasinen. På de omgivande öppna och tidvis översvämmade betesmarkerna häckar sydlig gulärla, som är en relativt ovanlig fågel i Stockholmstrakten.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning
Faciliteter:
  • Place main viewpoint@2x Utsiktsplats