Fornborg Mellanberg

Fornborgen ligger söder om gården Mellanberg, en kilometer söder om Ågestavägen. Borgen är belägen på ett bergskrön och har på norra och södra sidan fragmentariska murrester. Terrängen är sönderbruten av klyftor och raviner. I ravinerna är korta murar placerade. I öst, väst och norr stupar berget brant.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Hitta hit:

Fornborgen ligger öster om Orlångsjö, en kilometer söder om Ågestavägen.

Kontakta oss

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter