Trail main hiking@2x Fornstig Glömsta-Kästa-Vista

Vilka spår har tidigare Huddingebor lämnat efter sig? Fornstigen kommer att leda oss på upptäcktsfärden! Fornstigen binder ihop de olika fornlämningarna mellan Glömsta och Vista och hjälper oss att upptäcka vårt järnålderslandskap med många spår från vikingatiden. Längs med stigen finns Huddinges enda runhäll, många gravar, skålgropar, stensträngar och ett vackert ålderdomligt landskap med blomsterrika hagmarker. Stigen går genom flera hagar med betesdjur- tänk på att hålla hunden kopplad! Hela leden tar drygt 2 timmar att vandra, när man inte stannar upp.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 4.5 km
Hitta hit:

Anslut till Fornstigen på Lovisebergsvägen, busshållplats Lovisebergsvägen eller busshållplats Midsommarvägen på Glömstavägen.

OBS! Fornstigens östra ände i anslutning mot Fågelsångsvägen är avstängd. Detta på grund av byggarbeten för en ny skola (Skapaskolan) och väg i området. Byggarbetena beräknas vara klara inför hösten 2019. Fornstigens östra sträcka är tillgänglig vid till exempel Högsätersvägen. Vi beklagar eventuella olägenheter.