Place main culture@2x Glömsta gamla tomt

Glömsta gamla gårdstomt – Beteshage som bland annat tillhör Glömsta herrgård och är privat mark. På 1500-talet var Glömsta en skattegård och betalade skatt till kronan och tionde till kyrkan. På 1600-talet fick en fransk dragonofficer i svensk tjänst ett skattehemman i Glömsta. I mitten av det århundradet flyttades mangårdsbyggnaden till västra sidan av Göta landsväg, men övriga byggnader stod kvar här på östra sidan, t ex ladugården. Glömsta blev snart säteri och skulle då ha ståndsmässig byggnad (Glömsta herrgård). I slutet av 1700-talet hade säteriet 4 hästar, 4 oxar, 1 tjur, 1 gumse, 10 tackor, 14 lamm, 14 getter och 8 svin.

Idag finns endast en tidigare statarlänga (gårdens mjölkerska, trädgårdsmästare med flera har bott här), bod och jordkällare kvar. Statarlängan har under senare tid använts som fritidsgård och festlokal och kallas för Glömstagården. Senaste åren har huset inte kunnat användas på grund av hussvamp. Betesmarken har däremot kvar sina naturgivna växter som har gynnats av slåtter och bete sedan bronsåldern, t ex darrgräs, brudbröd, jungfrulin, svartkämpar, vårbrodd, fårsvingel mm.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter