Place main culture@2x Glömsta gravfält

Namnet Glömsta antas betyda Glumes ställe. Här intill bodde antagligen Glume, Ärengunn och Sverker under järnåldern. En terrass i väster kan ha varit platsen för ett långhus. De ligger troligen begravda på gravfältet, som är från yngre järnålder/vikingatid. Det vanligaste under järnåldern var att den döde brändes på bål i sina finkläder. Sedan samlade man ihop de brända benen och andra rester och lade dem i en lerkruka som ställdes mellan några stenar. Därefter skottades jord och stenar över krukan så att det bildades en kulle. De kan också ha lagts obrända i skelettgravar. Gravfältet har 12 synliga vikingatida gravar i form av fyra högar och åtta stensättningar. När kristendomen hade fått fäste övergavs de gamla gravfälten och begravningarna skedde vid kyrkorna istället. De grova lindarna, fem stycken, har planterats av ägarna av Glömsta gård för över hundra år sedan.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter