Grillplats Korpberget

Grillplatsen ligger vid vattnet nedanför Korpberget. Ved läggs ut av kommunen.

Faciliteter:
 • Grillplats/Eldplats

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

 • Korpberget - viktigt biotopskyddsområde för friluftsliv och biologisk mångfald.

  5 jun

  Vårbys vildmark – med Huddinges vackraste solnedgång Den gamla skogen på Korpberget är i princip opåverkad av skogsbruk och har därför fått utvecklas på ett naturligt sätt. Hotade arter och arter som signalerar värdefulla skogsmiljöer förekommer i hela området. Vilket visar att denna skog har en lång skoglig kontinuitet och att den har ett mycket högt naturvärde. Hela området kring Korpberget med sin mångformiga natur och sina spår från forntiden är ett område för beundran...

Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20181114150953 4 11yd6fq.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20191230144048 gunnar p%c3%a5 utflykt.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Julia Taylor

  Väldigt skräpigt. Finns dessutom ingen ved vid grillplatserna och man får inte plocka egen.

  3 månader
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Johnny Wallén

  Hej Huddinge kommun, jag har besökt denna grillplats i september-17, november-17, april-18 o juni-18. Hittar inget vedförråd vid något av dessa tillfällen. Hoppas det inte är feltryckt på webben utan att även Vårby får ett vedförråd utlagt av kommunen. Tempeludden är annars mycket fin!
  /Johnny

  ungefär 3 år