Korpbergets biotopsskyddsområde

Korpberget är skyddat som ett biotopsskyddsområde. Det är ett områdesskydd som används för mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter. Här finns en uråldrig tallskog. Många av de knotiga tallarna är över 300 år gamla. Välj någon av stigarna eller den smala förlängningen av Pilgrimsvägen för att komma upp till toppen. Väl uppe kan du njuta av en fantastisk utsikt över Mälaren, solnedgången är särskilt vacker. Under vikingatiden tändes vårdkasar på Korpberget, eldar som varnade för att inkommande fiendeflottor var på ingång, de kunde ibland lysa upp hela segelleden, från Östersjön vidare till Helga, Birka och Adelsö. Namnet Huddinge sägs också ha sitt ursprung här, de första invånarna vid denna udde i Vårby kallades Huddungar.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter