Area main nature reserve@2x Lännaskogens naturreservat

I Lännaskogens naturreservat upplever du en unik gammelskogsmiljö. Vältrampade stigar och leder tar dig genom skogens dunkel. Stora delar av skogen har stått orörd i flera hundra år, och delar är skyddade som Natura 2000-område, EU:s nätverk av värdefull natur. En bit in i skogen ligger Kvarnsjön - en grund skogssjö med många trollsländor, som bred kärrtrollslända. På hösten lägger sig isen tidigt på sjön. I södra delen av reservatet finns öppna hagmarker vid gården Kastellet och Lissmaån, med möjlighet till fågelskådning.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Lännaskogens naturreservat nås lättast från Länna industriområde. Kör Nynäsvägen, väg 73, och ta avfarten mot Länna industriområde. Följ Lissmavägen västerut, och sväng höger in i Länna industriområde. Följ skyltning mot Naturreservat. Alternativt kör du Lännavägen/Haningeleden, väg 259, och svänger av mot Lissma. Följ Lissmavägen österut och sväng vänster in till Länna industriområde.

Med buss nås området bäst från någon av busshållplatserna Lövberga eller Gräsvreten längs Lissmavägen, eller från busshållplatsen Slipstensvägen i Länna industriområde.

  • Moa494jiskfnxbfnp3ba

    Lännaskogens hagmarker och orörd gammelskog

    Huddinge kommun 15 mar

    Lännaskogens naturreservat - mångfald i både hagmark och gammelskog I den gamla skogen finns en mängd gröna rum, alla med sin speciella atmosfär. En mosaik av sumpskogar letar sig igenom skogens dunkel och här kan man finna den lilla skogshönan, järpe. Även den tillbakadragna nötkråkan häckar här, med flera par. En bit in i skogen ligger en grund höglänt skogssjö. Kvarnsjön – en sjö med många, många trollsländor. Halva sjöns vikar är täckta med gungflyn. Gungflyet består ...