Place main culture@2x Postkästa

Kästavägen/Postkästa – Det forntida Kästa antas betyda Kettils ställe. På 1500-talet bestod Kästa av två gårdar. På 1700-talet tillkom en tredje gård, Norrkästa, som kom att ligga norr om nuvarande Talldalsvägen/Talldalens förskola. Den sydligaste av de tre gårdarna, Kästa Nedergård, hade under perioden 1753-1862 ansvar för att se till att posten från Stockholm kom vidare till Fittja. Därför började gården kallas för Postkästa. Huset finns kvar här vid Kästavägen 26, men är mycket förändrat. Gården strax norr om Postkästa hette Uppkästa/Kästa Övergård. Det avstyckades senare till småbruk med namnet Enliden. Dess stall med hagar låg där den nya Glömstaskolan ligger idag. Bostadshuset låg på en anslutande berghäll väster om skolan och revs på 1970-talet.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter