Place main culture@2x Runhällen i Glömsta

På berghällen står det ristat: "Sverker lät göra bron efter Ärengunn, sin goda moder". Bokstäverna kallas för runor och är ristade för tusen år sedan, under vikingatiden, i slutet av järnåldern. Bron underlättade passagen över den breda våtmarken och vattendraget som då låg i Glömstadalen. Korset visar att familjen hörde till de första kristna i bygden. Det sågs antagligen som en god gärning att hjälpa sina medmänniskor.

Färdvägen här intill kom att bli vägen över Flottsbro till Tinget vid Svartlöten (Svartlösa härad), intill nuvarande E4:an i Alby. Och senare blev den huvudstråket mellan Götaland och Stockholm, den så kallade Göta landsväg. Ristningen upptäcktes 1927, när en gärdsgårdsbyggare hasade ner över mossan som täckte runorna.

Ärengunn och Sverker hör till våra äldsta kända invånare inom nuvarande Huddinge kommun. De bodde antagligen intill Glömsta gravfält, norr om Glömstadalen. Där kan de också vara begravda. De kan också ligga begravda vid någon av de första kyrkor som började byggas under den här perioden.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter