Place main birds@2x Spana fåglar och grodor vid Balingsta- Bottnen

Balingsta- Bottnen är en våtmark med mycket upplevelser och spännande fågelarter. Här finns dammsnäppa, smalnäbbad simsnäppa och småsnäppa. Bland de häckande fåglarna hittas arter som skedand, rödbena och rördrom. Som besökare kan man även hitta grodor och kräldjur. Lyssna till vårens kör av spelläten från åkergroda och padda - en härlig upplevelse.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning
Faciliteter:
  • Place main viewpoint@2x Utsiktsplats