Spana fåglar och grodor vid Balingsta- Bottnen

Balingsta- Bottnen är en våtmark med mycket upplevelser och spännande fågelarter. Bland de häckande fåglarna hittas arter som skedand, rödbena och rördrom. Som besökare kan man även hitta grodor och kräldjur. Lyssna till vårens kör av spelläten från åkergroda och padda - en härlig upplevelse. Intill våtmarken finns en parkeringsplats med informationstavla. Från parkeringen är det nära även med rullstol och barnvagn.

Att göra:
  • Fågelskådning

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter