Trail main hiking@2x Vandringsled Stensbergsleden 4,8 km

Stensbergsleden går mellan Sundby och Visättra och är markerad med gröna romber. Stensbergsleden går både på grusväg och stig genom hällmarkstallskog, granskog, myrmark, och betesmark.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring