Place main culture@2x Vista gamla tomt

Vista gård/Viggesta/Vistaberg/Viggestaberg – gården har flyttat under århundradenas lopp. Under äldre järnålder, för 2000 år sedan, låg den antagligen vid Fågelsången och under vikingatiden, för 1000 år sedan, någonstans vid Vistaskolan. Under 1500-talet bestod Vista av två gårdar, vilka låg i området öster om den långt senare uppförda stora ladugårdsgrunden. Under perioden1691-1850 lydde Vista under Glömsta gård. Den sista gårdsbyggnaden låg bakom syrenhäcken och brändes ned i slutet av 1960-talet. Beundra de höga askarna som likt Yggdrasil sträcker sig upp mot himlavalvet. Enligt den fornnordiska mytologin var Yggdrasil världens största träd och under den hade gudarna möten/ting. Vista antas betyda Videstället. Glömstadalen var på den tiden en utbredd våtmark och videbuskar fanns det då säkert gott om.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter