Skubbhult, Naturreservat

Skubbhult har ett naturskönt läge vid sjön Mellan-Färgen. Skogen är gammal och träden har en rik flora av framförallt mossor och lavar.

Bokskogen i Skubbhult är sedan länge välkänd genom sitt fina läge intill sjöstranden. Skogen växer på en mjukt kuperad sluttning mot sjön och läget är mycket naturskönt. På senare år har det också uppmärksammats att delar av området består av relativt orörd gammelskog med en intressant lavflora.

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 22,2 hektar

Skyddat sedan: 1993

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Skubbhult ligger i Hylte kommun. Bil: Kör från Hyltebruk mot Femsjö och sväng vänster mot Yaberg. Sväng vänster mot Skubbhult efter cirka 2 kilometer. Efter knappt 1 kilometer finns en parkeringsplats varifrån man når reservatet till fots (cirka 400 meter). Det finns ingen vägvisning från parkeringen till reservatet så det krävs en bra karta om man ska hitta dit.

GPS (WGS84): Lat N 56° 55’ 52” Lon E 13° 21’ 5”. (parkeringen)

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.