Area main nature reserve@2x Ammerån

Ammerån växlar karaktär mellan vildmarkspräglade forssträckor och öppna selområden med bebyggelse och odlingar. Området är helt oreglerat av vattenkraft och i de strömmande vattnen trivs många fiskar och andra djur.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Från nordväst nås Ammerån från riksväg 45. Ta av mot Ramsele på väg 344 strax söder om Hammerdal. Efter några kilometer passerar man Edeforsen på vänster sida och då börjar reservatet nedströms vid Solbergsvattnet. Alternativt kan man nå väg 344, som alltså löper längs hela reservatet, från väg 87 mellan Stugun och Hammarstrand, samt från flera mindre vägar. Längs väg 344 finns tillfartsvägar, parkerings-, informations- och rastplatser.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Per-Olof Eriksson

Jämtlands läns länsstyrelse

Vill dit
  • Default avatar
  • Default avatar
  • Default avatar
Var där
  • 20180628225504 4 91yapg
  • Default avatar
  • Default avatar
Kommentera
Detta ställe ingår i följande listor