Area main nature reserve@2x Andersflon

Ta en promenad mellan de glesa tallarna och känn hur gott det kan lukta på en solvarm myr! I de fuktiga markerna växer kalkälskande finsmakare som Jämtlandsmaskros och den majestätiska guckuskon. Lövträd och barrträd sår sida vid sida, precis som det ska vara i en riktig naturskog.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse