Area main nature reserve@2x Billtjärns urskog

Lavbehängda granar och ståtliga tallar. Stigen leder in i skogen och Norra Billtjärn. Den lilla sjön har liknats vid "ett nordiskt blått öga i allt det grå och gröna".

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Drygt 6 kilometer från Fors kyrka i Bispgården, längs väg 87 mot Sollefteå, tar du av mot Åsbodarna och Billtjärns naturreservat. Följ vägvisningen ytterligare cirka 8 kilometer längs skogsbilvägen. Skyltning och vägvisare markerar en stigen in till reservatet.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse