Area main nature reserve@2x Bjännmyren

I Bjännmyrens naturreservat är marken fuktig och innehåller mycket kalk. Det gör att många växter trivs ovanligt bra. Bland annat kan du hitta ormbunken finbräken, orkidéerna tvåblad och skogsnycklar. I de våtare rikkärren hittar du en massa brunmossor, men också orkidén blodnyckar. På grund av kalken i marken växer det också ovanliga svampar här, som den lila violspindlingen. Det finns många riktigt gamla tallar, upp till 200 år gamla. Annars växer det mycket lövskog och en hel del gamla döda träd ligger kvar. Där trivs både svampar och insekter.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger strax norr om Lockne, ungefär två mil söder om Östersund och cirka fyra kilometer sydväst om Brunflo.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse