Borggrensviken

Här kan du vandra bland granar och tallar som är över 150 år gamla. De äldsta träden är tallar som överlevt en eller flera skogsbränder. Dessa överlevare är över 200 år gamla. Tallar som klarar sig igenom en skogsbrand har ofta spår av branden i stammens bark. Långt ner på stammen blir det så varmt att barken brinner upp och faller av. Veden blottas och du kan se det som en glipa i barken. En sådan skada kallas brandljud. Hittar du någon av de två mindre våtmarker med mycket kalk i, kan du hitta mossor och växter med spännande namn som korvskorpionmossa, axag, blåtåtel och trådstarr.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Naturreservat
Hitta hit:

Följ väg E14 västerut från Östersund. Sväng höger mot Övre Dvärsätt efter cirka 15 kilometer. Följ den nya vägen drygt en kilometer och sväng sedan höger. Efter cirka 4,5 kilometer är du framme vid naturreservatet.

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse