Area main nature reserve@2x Bye kalkbarrskog

Många ovanliga växter och marksvampar växer i de fuktiga och näringsrika markerna. I den över hundra år gamla skogen trivs också många vedsvampar. Genom reservatet löper en markerad stig, kanske har du turen att stöta på fåglar som lavskrika eller tretåig hackspett på din vandring!

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse