Area main nature reserve@2x Dalbergstorpet

Bland sumpskogens långsamt växande träd kan du hitta många olika växter, svampar och mossor. I juni blommar den stora i ögonfallande orkidén guckusko. Bland tallar och granar kan du få se stora grova sälgar med stammar delvis täckta av lunglav. Väldigt långsamväxande träd brukar vi kalla stavagran respektive stavatallar. Stavagranar brukar användas till gärdesgårdsstörar för att de är så tätt växta att röta inte uppstår så lätt.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Vägbeskrivningen utgår från Bräcke. Tag väg 711 (Kyrkvägen) mot Albacken och Sörbygden. Kör 24 kilometer och sväng sedan vänster. Följ den nya vägen 4,2 kilometer tills du kommer till en korsning. Sväng höger i korsningen. Följ den nya vägen cirka 400 meter, sedan är du framme vid naturreservatets entré som ligger på vänstra sidan av vägen.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse