Djupsjöbäcken

I denna gamla granskog har naturen haft fritt spelrum de senaste hundra åren. Resultatet är ett stilla rum med djupa mattor av lingonris och mjuka mossklädda stenar där träden får åldras med värdighet. Den rofyllda stillhet som besökaren upplever är egentligen ett sken som bedrar. En skog med så stor variation av löv och barr, så många gamla träd och så rika mängder av död ved, är hemvist för ett myller av arter.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse