Edeforsen

Det lilla reservatet omfattar Edeforsen och den närmaste skogen och ängsmarken. Här låg tidigare ett gammalt vattenkraftverk som Naturvårdsverket köpte och rev 2002. Edeforsen utgör början av den egentliga Ammerån och hela sträckan från fjällen är nu helt oreglerad.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse