Eliasbodarna

En gång i tiden betade troligtvis fäbodarnas betesdjur de frodiga svackorna i detta reservat. En tredjedel av området är kalkbarrskog med rikkärr och fuktiga kalkstråk där man kan hitta både guckusko och skogsfru. Vidare hittar man grandominerade områden med mycket brandspår. Enstaka tallöverståndare har brandljud från tre olika bränder. I samma områden finns det riktigt gamla träd och död ved i form av lågor. Längs reservatets östra kant rinner Sandtjärnbäcken som tydligt påverkas av en kalktuff belägen i nordöstra hörnet av reservatet. Botten på bäcken är ljus av kalkförande mineraler.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Följ väg E45 norrut från Östersund. Efter bron över Indalsälven, knappt 2 mil från Östersund svänger man av först höger sedan vänster mot Nyby och Handog. 12 kilometer in på den nya vägen, efter Handog men innan Nyby, viker man av till vänster in på en mindre skogsbilväg. Efter drygt 400 meter har man naturreservatet på höger sida.

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse