Area main nature reserve@2x Gårsjöhöjden

Granarna står förankrade bland midjehög nordisk stormhatt och tolta. Skogen är tät och guckuskon döljer sig i dunklet mellan träden. Närvaron av kalkälskande arter i mängd vittnar om att marken i området är kalkrik och att skogen kan klassas som kalkbarrskog. Blåsippa, trolldruva och tibast är kalkälskare som växer här. Reservatet ligger på nordsluttningen av Gårsjöhöjden, som når drygt 400 meter över havet. Här träffar man på granar i form av ståtliga 150-åringar och tallar upp emot 200 år. Även grova sälgar och aspar får plats i denna skog.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger en mil väster om Stugun. I Dusnäsviken längs väg 87 svänger man söderut in på en skogsbilväg. I första korsningen längs denna väg kör man rakt fram och då når man reservatet efter en kilometer.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Per-Olof Eriksson

Jämtlands läns länsstyrelse