Area main nature reserve@2x Gröntoppen

Här finns en gammal och delvis grov granskog med blåbärsris och stora mängder död ved. Här finns också några småbäckar som omgärdas av ormbunkar och annan frodig grönska. I de gamla träden trivs olika sällsynta vedsvampar, som till exempel taigaskinn och ostticka.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse