Gröntoppen

Här finns en gammal och delvis grov granskog med blåbärsris och stora mängder död ved. Här finns också några småbäckar som omgärdas av ormbunkar och annan frodig grönska. I de gamla träden trivs olika sällsynta vedsvampar, som till exempel taigaskinn och ostticka.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse