Area main nature reserve@2x Hällberget

Praktfullt klädda i hänglav tar granarna sig ton här på Hällberget. Bland branter och bäckraviner reser sig de gamla träden grövre och frodigare än vi oftast brukar se dem. På marken står det blåblommiga gardet av tolta och nordisk stormhatt i stolt givakt. I skogen trivs ovanliga fåglar som lavskrika och tretåig hackspett.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Per-Olof Eriksson

Jämtlands läns länsstyrelse