Area main nature reserve@2x Hamrafjället

Hamrafjället bjuder på fjällbjörkskog, sluttningsmyrar, gamla fäbodvallar och kalfjäll. Här finns vacker och omväxlande natur tillsammans med människans spår av fäboddrift, forntida gravfält och fångstgropar.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Entréerna till naturreservatet ligger alldeles intill väg 84, cirka 15 kilometer väster om Funäsdalen och några kilometer nordväst om Tänndalen.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Per-Olof Eriksson

Jämtlands läns länsstyrelse