Area main nature reserve@2x Helvetesbrännan

Helvetesbrännan är ett väglöst, vildmarksartat skogsområde som ligger både i Jämtland och Västernorrland. Här finns gott om tjärnar, småmyrar, rasmarker och blockmarker. Skogen är talldominerad och kraftigt påverkad av återkommande skogsbränder.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ungefär 15 kilometer sydväst om Bräcke. Tag av mot Bensjö. Söder om Östra Stugusjön följs en skogsbilväg nästan ända fram till norra reservatsgränsen. Härifrån utgår markerad stig genom reservatets östra del. Söderifrån finns markerade leder in i reservatet vid Flistersjöns västra ände och från Näbbtjärn.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Per-Olof Eriksson

Jämtlands läns länsstyrelse