Höjden Äspnäs

Reservatet är ett kuperat, långsmalt område med omväxlande karaktär. Merparten av området består av äldre granskog men här finns också partier med gamla tallar, en del med märken efter bränder i stammarna. Här finns också vackra silverskimrande gamla aspar.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse