Area main nature reserve@2x Hoverberget

Från sin halvö i Storsjön syns Hoverberget vida omkring. Uppe på berget breder torra tallmarker ut sig. I övrigt är berget klätt med gammal granskog. Rasbranter, lodräta klippor, grottor och raviner gör Hoverberget till ett spännande område. Många, välmarkerade stigar gör det lätt att ta sig runt. Vill eller kan man inte ta sig runt i terrängen så kan ett besök vid Toppstugan rekommenderas.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near toilet@2x Nära toalett

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse