Area main nature reserve@2x Huse

I det här reservatet dominerar granskogen som är uppblandad med tall och visst inslag av asp. I reservatets västra delar finns rikkärr i några mindre stråk. Det är den kalkhaltiga jordmånen och det rörliga markvattnet som ger förutsättningar att få se kalkindikerande arter som: Kranshaksmossa, blå taggsvamp, vispstarr och kransrams. När en kalkbarrskog får utvecklas under lång tid, utan större ingrepp, ges förutsättningar för kalkgynnade marksvampar att växa där

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Följ vägE45 norrut från Östersund. Sväng av mot Häggenås och sedan vänster mot Huse och Grötom. Efter ungefär 5 kilometer ligger naturreservatet Huse på höger sida. Observera att vägen kan vara bommad efter byn Huse.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse