Hyktaberget

Ta en tripp upp på Hyktabergets högplatå och spana ut över vidderna. Det du vilar ögonen på är en riktigt gammal granskog och en del björkskog. Det är inte på många ställen i landet och i Jämtlands län du kan se en såpass orörd skog. De äldsta granarna är 200 år gamla. Många av stammarna ser ut som de vore klädda i en gulgrå praktfull dräkt. Den annorlunda färgen kommer från en lav som klänger på stammarna. Den heter garnlav. Hyktabergets naturreservat visar hur skogen kan ha sett ut förr, den är urskogsliknande.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger sju mil norr om Strömsund och en dryg mil nordväst om Norråker, och kan nås från flera vägar via Norråker och Rotnäset. Lämpligast är att följa vägen som börjar i norra änden av Tåsjön och går längs Sjoutälvens västra sida. Efter tolv kilometer norrut längs denna väg når man en vändplan vid Svartselet.

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse