Jougdadalen

Reservatet omfattar hela dalgången mellan Jerikklumpen och Klumpvattnet. Genom dalen rinner Jougdån som senare mynnar i Vattudalen. I detta oreglerade vattensystem, med sjöar som ligger likt ett pärlband efter varandra och kantas av orörd skog, bjuds besökaren på riktig vildmark.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse