Kattögeltjärnen

Här finns gammal lövrik barrskog, myrar, rikkärr och källkärr. I den kalkrika miljön trivs många färgglada blommor. Här finns också fyra kalktuffkällor varav en bedöms vara en av de mest välbildade kalktuffarna i länet. Själva Kattögeltjärnen är en liten tjärn i östra kanten av området.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse