Area main nature reserve@2x Kläppe

Här i Kläppe naturreservat kan du uppleva en uppvuxen granskog som bara är påverkad av människor i liten omfattning, en så kallad naturskog. Granskogen har vuxit upp sedan senaste skogsbranden, för ungefär 160-170 år sedan. Tallar som överlevt senaste skogsbranden står kvar och är kanske 200 år gamla. Den näringsrika marken skapar förutsättningar för höga växter som torta, nordisk stormhatt och vissa bredbladiga gräs. Dessutom gör näringen att skogen växer fort och du kan se ovanligt höga granar. Efter en brand gynnar ljuset lövträden och därför kan du hitta områden med grova aspar och sälgar

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Följ väg E45 nordöst från Östersund i cirka 9 km, till byn Kläppe. På östra sidan av E45:an finns en samlad informationsskylt för tre reservat som ligger nära varandra. Därifrån är det promenad eller cykling längs bommad skogsbilväg cirka tre kilometer. Området går även att nås från busshållplats vid E45:an.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse