Area main nature reserve@2x Kroktjärnen

Naturreservatet utgörs till stor del av lövskog med lövbrännekaraktär. Det innebär att lövträden slog rot efter en skogsbrand, då det plötsligt fanns gott om både solljus och näring för de snabbväxande lövträden. Senast det brann här var 1916. Här och var finns fortfarande kolade stubbar från den branden. I reservatets södra delar har även bävern sitt tillhåll, vilket syns bland annat på bäverfällen längs vattnet.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Per-Olof Eriksson

Jämtlands läns länsstyrelse