Laholmsnäset

Gamla granar, tallar och lövträd med spår av bränder i barken. Det finns gott om döda träd i skogen, av olika sort och i olika nedbrytningsstadier, vilket ger livsmiljöer för en mångfald sällsynta vedsvampar. Gammal grov asp och sälg, med doftticka, lunglav och skrovellav, står i trevlig kontrast mot de mörka barrträden. Området är kalkrikt vilket ger förutsättningar för arter som har behov av kalk och mark med mer näring. Här finns till exempel guckusko, tvåblad och svart trolldruva. Den lilla orkidén knärot skickar upp smala blomstänglar med vita blommor.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger en dryg mil nordväst om Strömsund. Strax söder om Strömsund tar man av från väg E45 och kör väg 339 mot Laxsjö. Efter sex kilometer svänger man höger mot Svaningen och efter ytterligare en knapp mil tar man höger igen. Efter fem kilometer finns en bommad skogsbilväg till höger, lämna bilen här och gå de sista två kilometerna till reservatet.

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse