Länglingsån

Länglingsån är cirka 4,7 kilometer lång och rinner mellan sjöarna Länglingen och Köttsjön. Ån är faktiskt utpekad som ett av länets värdefulla vattendrag. Anledningen till att ån anses så värdefull är framför allt för att både flodpärlmussla och öring finns här.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse