Lill-Rånddalen

Upplev dramatiken i naturen när vattendraget Lill-Rånden slingrar sig förbi klippblock, rinner över tallhällmarker och faller utför små stup för att lugna ner sig i lugnvatten. Det var en kraftig smältvattenflod under den senaste istidens avsmältning som formade det dramatiska landskapet längs Lill-Rånden. I reservatets södra hälft är tallskogen tydligt påverkad av den kalkrika berggrunden. Kring de stora stenblocken och klipporna hittar man flera bevarandevärda mossor, lavar, svampar och kärlväxter. Det har hittats 67 arter i området varav 18 är upptagna på rödlistan över hotade arter.

Att göra:
 • Naturreservat
Hitta hit:

Med bil tar du dig till naturreservatet från Hede genom att köra Rånddalsvägen 14,5 km innan vägen byter namn till Synderkölen. Fortsätt ytterligare 9,7 km längs Synderkölen och sväng sedan höger ut på vägen Överåndan som du följer i 1,5 km innan du är framme och har naturreservatet på din högra sida.

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse

Vill dit
 • 20200913102718 4 5qrv91.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210609100210 16232257249964493793888693229943.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20201002200120 4 ypi63i.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200420111110 4 vwcoov.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20190521105724 4876426223 0b2f02ffd2 z.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • 20190521105724 4876426223 0b2f02ffd2 z.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Johan Dalenius

  Från Råndalsvägen till informationstavlan är det ganska stökig framkomlighet med bil. Vintertid är sträckan skoterled. Förekommer stenar som kräver lite markfrigång. Vid nederbörd får man räkna med stora bruna pölar som döljer groparna och man får ta det riktigt försiktigt. Sly på sidorna sträcker sig långt in på sina håll så har man en fin bil får man vara uppmärksam för att undvika repor.
  Vacker vandringsled men något krävande. Vi hade tänkt oss trail-löpning men det hade regnat och fick snarare en rask promenad. Mäktigt vattenfall. Riktigt läckert vindskydd.

  mer än ett år