Area main nature reserve@2x Linsellborren

Det här en oreglerad del av den vackra älven Ljusnan. Här kan man njuta av ett naturnära friluftsliv, kanske med ett fiskspö i handen. Bäver och utter trivs i det forsande vattnet. Längs strömmen finns de grova stenväggar; stenkistor, som byggdes för att underlätta timmerflottningen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse