Area main nature reserve@2x Ljusberget

Här får du uppleva en granskog med höga naturvärden. Du kan få se spår efter den brand som härjade skogen för 170 år sedan. Spåren syns som kolade stubbar och skadad bark på tallar. Även döda träd, både liggande och stående, finns i olika stadier av nedbrytning. Det ger förutsättningar för speciella insekter, lavar och vedsvampar att kunna leva vidare. Fåglar som tycker om att äta insekter gillar döda träd. Det finns mycket kalk i marken. Den ger näring till jorden och det är därför skogen i Ljusbergets naturreservat växer fort och du kan hitta träd med en diameter på 60-80 centimeter.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
Hitta hit:

Följ väg E45 från Östersund, i cirka 9 km mot nordost, till byn Kläppe. Därifrån är det promenad eller cykling längs skogsbilväg cirka en och en halv till tre kilometer, beroende på var parkering sker, fram till naturreservatet. Området ligger vid en väg med vägbom ute vid E45. Området går även att nås med cirka 3,1 kilometers promenad från busshållplats vid E45:an

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse