Area main nature reserve@2x Loke

Skogen har fått växa i lugn och ro under lång tid. Den trivs extra bra tack vare den näringsrika jorden som innehåller kalk. Här och var finns det döda träd som står kvar eller ligger på marken. På och vid de gamla grånande träden gillar både insekter och fåglar att vara. Några av dessa vedsvampar är till exempel gränsticka, ullticka och harticka. Är du här i rätt tid under sommaren kan du uppleva när guckuskon blommar. Står du på rätt ställe kan du se att det är som en långsmal dal som går rakt igenom naturreservatet. Ravinen skapades när inlandsisen smälte. Det ser nästan ut som en kanal.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Med bil: Följ väg E45 söderut från Östersund och sväng av mot Tandsbyn. Tag avtagsvägen åt sydost mitt i Tandsbyn och följ den cirka 7 kilometer, sedan ligger naturreservatet på höger sida om vägen. Total körsträcka från Östersund till Lokes naturreservat är cirka 2,5 mil.

Kontakta oss

Rectangle 1  la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
Var där
 • 20181106144549 4 ngi4do
 • 20170828131301 p6150030 red
Kommentera
 • 20170828131301 p6150030 red

  Per Sonnvik

  Reservatet är fint men väldigt svårframkompligt pga alla nedfallna träd. För att öka tillgängligheten vore det väldigt bra om det fanns någon rensad stig i reservatet. Den behöver ju inte vara så lång men det är nog väldigt få som klarar av att vandra i skogen som den ser ut nu.
  Vi stötte på något som såg ut som en gammal körväg i reservatet och på några få ställen såg det ut som att någon försökt rensa den på fallna träd med motorsåg.

  12 månader