Malmån

Här finns urskogsartad granskog, draperad i hänglavar. I dunklet mellan grenarna skymtar stora mängder fallna träd som sakta förmultnar. Här finns också gamla tallar. De äldsta träden är i 350-års åldern. Malmån rinner längs reservatets västra gräns.

Att göra:
 • Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1  la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20180628225505 4 91yapg
Var där
 • 20201129151031
 • Default avatar
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Jens Forslund

  Åkte skidor i reservatet. Finns en p-plats ute vid E45:an sedan bara att följa skogsvägen till kraftledningen och där ta av söderut. Du passerar då en järnväg, på andra sidan börjar reservatet.

  Mycket fina gamla tallar!

  ungefär ett år