Malmån

Här finns urskogsartad granskog, draperad i hänglavar. I dunklet mellan grenarna skymtar stora mängder fallna träd som sakta förmultnar. Här finns också gamla tallar. De äldsta träden är i 350-års åldern. Malmån rinner längs reservatets västra gräns.

Att göra:
 • Naturreservat

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse

Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20180628225505 4 91yapg.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20201129151031 16066590233487405289422786471538.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Jens Forslund

  Åkte skidor i reservatet. Finns en p-plats ute vid E45:an sedan bara att följa skogsvägen till kraftledningen och där ta av söderut. Du passerar då en järnväg, på andra sidan börjar reservatet.

  Mycket fina gamla tallar!

  mer än ett år