Marntallåsen

Marntallåsen ligger på en höjdplatå med en mosaik av myr och skogsmark. Hela området har använts som utmarksområde för bönderna i Oviken och Myssjö under flera århundraden. Flera välbevarade fäbodmiljöer finns i området, men ingen av dem är i drift.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse